SRF Auktorisation

Sifferkompaniet är av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) auktoriserad redovisningskonsult.

Auktoriserade redovisningskonsulter besitter en gedigen teoretisk och praktisk kompetens.
Auktoriserade redovisningskonsulter står under tillsyn av SRFs disciplinnämnd och har kravet på sig att ha hög yrkesetik och följa ”God redovisningssed”.

Det krävs flera års praktisk yrkeserfarenhet som redovisningskonsult, att man har god basutbildning och att man fortlöpande genomgår aktualitetsutbildning inom redovisning och beskattning. Dessutom måste varje konsult teckna en ansvarsförsäkring till skydd för sina klienter.

Srf konsulterna